Skip to content

Croeso

Perched high on the sand, just a stone’s throw from the water, Beach House feels as though it’s been washed ashore and weathered over time. Soaking in all of its natural setting, the essence of Beach House is firmly rooted in the Gower, from the rugged stone walls, through to the food on the plate. Nothing is taken for granted and everything is carefully considered.

The freshest local produce, whether reared, caught, picked or grown, is served through each season, as Beach House delivers a refined dining experience overlooking the iconic Oxwich Bay.

Mae Beach House ar y tywod, dafliad carreg o’r dŵr, yn teimlo fel pe bai wedi ei olchi i’r lan a’i dreulio gan y tywydd. Mae naws Beach House, sydd wedi ei wreiddio’n ddwfn ym Mhenrhyn Gŵyr yn adlewyrchu ei gynefin naturiol, o’r waliau cerrig garw, i’r bwyd ar y plât. Does dim yn cael ei gymryd yn ganiataol ac mae popeth yn cael ei ystyried yn ofalus.

Mae’r cynnyrch lleol mwyaf ffres, boed wedi ei fagu, ei ddal, ei gasglu neu ei dyfu, yn cael ei weini trwy bob tymor, ac mae bwyta yn Beach House yn brofiad chwaethus wrth i chi edrych dros fae eiconig Oxwich.

One Michelin Star Three AA Rosettes
AW102227-2