Home

GUEST CHEF NIGHT WITH BRYAN WEBB - THURSDAY 2ND MARCH 2017

For this months Guest Chef Night, we are very excited to have the incredibly talented Bryan Webb from Tyddyn Llan join us.

Bryan, who has held a Michelin Star since 2010 will join Hywel in the kitchen to create an exclusive tasting menu for a one off special evening at Beach House.

Click here to read more and view the menu...

We want all our guests to be happy

We want all our guests to be happy with their whole dining experience at the Beach House. Achieving such a aim isn’t easy but we will be working hard to make it happen.

Rydym am i bob un o'n gwesteion fod yn hapus â'r profiad bwyta cyfan yn y Beach House. Nid peth hawdd yw cyflawni nod o'r fath, ond byddwn yn gweithio'n galed i sicrhau ei fod yn cael ei wireddu.

Bwyty Beach House Oxwich, Penrhyn Gŵyr

Bwyty Newydd Beach House, Oxwich ar Benrhyn Gŵyr sydd, yn ôl Llinos Lee, yn "ysblenydd!" Tipyn o glod!

Posted by Heno S4C on Tuesday, 13 September 2016

"We have sought out the best most consistent suppliers from all over the Gower and Wales"

Magnificent Coastal Setting

Our beautiful restaurant enjoys a stunning natural setting located right on the soft golden sands of Oxwich Bay which enjoys magnificent coastal views.

Lleoliad Arfordirol Godidog

Mae ein bwyty prydferth wedi'i leoli mewn ardal naturiol syfrdanol ar dywod euraid Bae Oxwich, sy'n mwynhau golygfeydd gwych o'r arfordir.

Excellent Food & Drink

Our Head Chef and native Welshman Hywel Griffith is passionate about local produce and his team prepare dishes with skill, experience and creativity.

Bwyd a Diod Rhagorol

Mae ein Prif Gogydd, y Cymro Hywel Griffith, yn frwd dros gynnyrch lleol, ac mae ei dîm yn defnyddio sgìl, profiad a chreadigrwydd wrth baratoi seigiau.

Relaxed Atmosphere

At the Beach House we pride ourselves on offering a relaxed dining experience with the highest standards of service and professionalism. We want you to feel a warm welcome and leave looking forward to your next visit.

Awyrgylch Hamddenol

Yma yn y Beach House, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith y gallwn gynnig profiad bwyta hamddenol, ynghyd â'r safonau uchaf o ran gwasanaeth a phroffesiynoldeb. Rydym am i chi brofi croeso cynnes, a gadael yn edrych ymlaen at eich ymweliad nesaf.