Home

Excellent Food & Drink

Our Head Chef and native Welshman Hywel Griffith is passionate about local produce and his team prepare dishes with skill, experience and creativity.

Bwyd a Diod Rhagorol

Mae ein Prif Gogydd, y Cymro Hywel Griffith, yn frwd dros gynnyrch lleol, ac mae ei dîm yn defnyddio sgìl, profiad a chreadigrwydd wrth baratoi seigiau.

Magnificent Coastal Setting

Our beautiful restaurant enjoys a stunning natural setting located right on the soft golden sands of Oxwich Bay.

Lleoliad Arfordirol Godidog

Mae ein bwyty prydferth wedi'i leoli mewn ardal naturiol syfrdanol ar dywod euraid Bae Oxwich, sy'n mwynhau golygfeydd gwych o'r arfordir.

Relaxed Atmosphere

At the Beach House we pride ourselves on offering a relaxed dining experience with the highest standards of service and professionalism. We want you to feel a warm welcome and leave looking forward to your next visit.

Awyrgylch Hamddenol

Yma yn y Beach House, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith y gallwn gynnig profiad bwyta hamddenol, ynghyd â'r safonau uchaf o ran gwasanaeth a phroffesiynoldeb. Rydym am i chi brofi croeso cynnes, a gadael yn edrych ymlaen at eich ymweliad nesaf.